Nederlandstalige biografie van Ibn Hazm

Lees hier een Nederlandstalige biografie van Ibn Hazm:

Ibn Hazm – Nederlands

Leave a comment

Filed under Famous persons, Scholars

50 punten van ‘aqidah van imam al-Bajuri

Mijn laatste artikel over 50 punten van ‘aqidah gebaseerd op de Risalah fi ‘Ilm al-Tawhid van imam al-Bajuri rahimahullah:

https://alhusayn.nl/50-%ca%bfaqidahpunten-risalah-imam-al-bajuri/

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Risalah fi ‘Ilm al-Tawhid li al-Bajuri

This small text is available online: http://www.aslein.net/showthread.php?t=930

Audio: http://matne.com/index.php/component/muscol/H/6-/77-/364-.html

There are two English translations:

1. http://booklaunch.io/ghazaliinstitute/bajuri

2. http://alihya.org.uk/blog/-imam-bajuris-risala-on-tawhid-pdf/

Also a Dutch translation: https://alhusayn.nl/product/badjuriyy/

 

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

My latest translation

I translated al-Risalah al-Jami’ah by sh. Ahmad b. Zayn al-Habashi to Dutch and it is available from this publisher:

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=8352

De Alomvattende Boodschap - Handboek inzake de islamitische geloofsleer, jurisprudentie en zielszuivering-bericht

 

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Arabic manuscripts of the Risalah al-Jami’ah by sh. Ahmad b. Zayn al-Habashi

Pleas find here three links to the original Arabic manuscripts of the well known text al-Risalah al-Jami’ah of shaykhAhmad b. Zayn al-Habashi rahimahullah as preserved in a Saudi library (ksa.edu.sa).

1.) Maktabah Jami’ah Malik Sa’ud / King Saud University in Riyadh

http://www.alukah.net/library/0/104176/

2.) Maktabah Jami’ah Malik Sa’ud / King Saud University in Riyadh

https://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m011271.pdf

3.) Maktabah Jami’ah Malik Sa’ud / King Saud University in Riyadh

https://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m010294.pdf

I had wanted to add some pages of these in a forthcoming Dutch translation but apparently the resolution is too low sadly enough.

 

 

Leave a comment

Filed under Books / library, Fiqh, Ihsan, Imam al-Haddad, Scholars, Texts, Uncategorized

Jawharah al-Tawhid commentaries and recitation

Many commentaries (Arabic) on this blessed text:

https://archive.org/details/chorouhjawahara

A beautiful audio / recitation of the text:

Leave a comment

Filed under 'Aqida, Uncategorized

Imam al-Mardawi

Er is weinig info te vinden over deze imam in het Engels, laat staan in het Nederlands.

Hieronder volgt een zeer korte biografie.

‘Ala al-Din al-Mardawi al-Dimashqi al-Salihi (gest. 885 AH / 1480 na Chr.) was een qadi en één van de belangrijkste specialisten en muhaqqiq van de madhhab onder de latere Hanbali generaties. Hij is de auteur van al-Insaf, een rijk commentaar op al-Muqni’ van imam Ibn Qudama, waarin hij de meningsverschillen opsomt en daarna de correcte positie van de madhhab vermeldt.

Andere werken van de imam zijn o.a.:

Tashih al-Furu’

Mukhtasar al-Furu’

Sharh al-Adab

Tahrir al-Manqul in usul al-fiqh

al-Tahbir fi sharh al-Tahrir

– Fatawa

 

Bronnen:

http://shamela.ws/index.php/author/580

http://www.feqhweb.com/vb/t6544.html

Leave a comment

Filed under Fiqh, Scholars, Uncategorized