Liefde

Ter herinnering voor ons allen deze prachtige du’a (smeekbede) van onze geliefde Profeet s.a.w.s.: “Mijn Heer is naar mij toegekomen – namelijk tijdens zijn slaap – en Hij heeft mij gezegd: ‘O Mohammed, zeg: O Allah, ik vraag u om Uw liefde en de liefde van degenen die van U houden en ik vraag U om mij aan te zetten tot de daden die mij Uw liefde opleveren.’ (Allahumma inni as’aluka hubbaka wa hubba man yuhibukka wa ‘amalan yuballighuni hubbak)” Deze hadith of overlevering van de Profeet Mohammed s.a.w.s. is overgeleverd door Ibn Khuzayma in at-Tawhid (218-219), at-Tabarani in Mu’jam al-Kabir (20/216) en authentiek verklaard door al-Albani: zie Sahih at-Tirmidhi (no. 2582) (3/58). Zie verder het boekje “Houdt Allah van jou?” een vertaling van een deel van het meesterwerk van imam Ibn ul-Qayyim “Madarij as-Salikin”.

Insha’Allah zal ik in de toekomst nog meer van Ibn ul-Qayyim posten.

Advertisements

1 Comment

Filed under Supplication

One response to “Liefde

  1. Pingback: Mijn posts in het Nederlands « Bayt ul-Hikma – House of Wisdom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s