Biografie shaykh Muh. b. Sulayman al-Kurdi

Lees hier: sleman-kurdi

Advertisements

Leave a comment

Filed under Famous persons, Scholars, Uncategorized

Tips voor vertalen en schrijven

Bij deze een overzicht van enkele tools (niet uitputtend!) die relevant zijn voor vertalen en schrijven, bestaande uit:

 • websites
 • cursussen
 • instituten en docenten
 • boeken
 • tools

Websites

http://www.vertalen.nu

http://www.vertaaltool.nl

http://www.vertalen.nl

http://www.todio.nl

http://www.vandale.nl

http://www.concorde.nl

http://www.welklidwoord.nl

http://www.opentaal.org

http://www.taaladvies.net

http://www.reverso.net

http://www.mijnwoordenboek.nl

De bovenstaande 2 gebruik ik het meest.

http://www.woorden.org

http://www.wikipedia.net

http://www.encyclo.nl

http://beterspellen.nl/website/index.php

http://www.nubeterengels.nl/website/index.php

Meld je bij de bovenstaande 2 gratis aan voor een dagelijkse quiz, per mail te ontvangen, van 4 vragen. Zeer leerzaam!

Cursussen

1. Vertalen

– Diverse cursussen bij LOI

– Vertaaltheorie: http://courses.logos.it/plscourses/linguistic_resources.traduzione_nl?lang=nl

– Vertaalacademie te Maastricht, 4-jarige HBO-studie

2. Schrijven en onderzoek (op universitair/academisch niveau)

– Cursus Academic writing in English van Babel: http://www.babel.nl/language-courses/open-courses/english/academic-writing-english-online/?lang=en&gclid=CLzrq4r8w9ACFZUW0wodt4UGOA

– Cursus Academic writing and research van ASI: http://alsalam.ac.uk/awarm/

Let op: dit is in principe alleen geschikt / nuttig voor mensen die op universitair niveau Engels beheersen en die in de hoedanigheid van student aan een universiteit (of voormalige student of afgestudeerde) onderzoek verrichten middels het schrijven van opstellen en (masters) theses. Anderen kunnen hier desalniettemin ook van profiteren uiteraard.

3. Taalvaardigheden

Zie: https://catalogus.noordhoffuitgevers.nl/shop/SearchDisplay?storeId=11851&catalogId=11751&langId=-34&pageSize=12&beginIndex=0&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&pageView=image&errorViewName=&searchTerm=basisvaardigheden

– Zie: https://onzetaal.nl/

https://www.cambridgeenglishteacher.org/

http://www.coursera.org, cursus Introduction to linguistics

Instituten en docenten

Hieronder een aantal instituten en docenten waarbij ik cursussen gevolgd heb.

Chris Odijk: http://www.chrisodijk.nl/

Eén van de beste (juridische) vertalers in Nederland op het gebied van Eng./Ned. en andersom!

ITV Hogeschool voor tolken en vertalen te Utrecht: https://www.itv-h.nl/

Hier kunnen ook losse modules part-time gedaan worden.

LOI: http://www.loi.nl

Vertaalcursussen op verschillende vakgebieden.

Teamwork: http://www.teamwork-vertaalworkshops.nl/

Boeken

Nederlands

– F. de Raat, Een boek vol taalfouten

– C.P. Odijk, Prisma Vertaalwijzer Engels Nederlands

– boekje Beter Spellen

– Fockema Andreae’s Juridisch woordenboek

– J. Renkema, Schrijfwijzer

– Argumenteren voor juristen, diverse auteurs

Engels

– The Oxford Guide to the English Language

– Morry Sofer, The Translator’s Handbook

– A Guide for Authors, Translators and Copy-Editors by the IIIT

– P. Newmark, A textbook of translation

– Idem, Approaches to translation

– Idem, About translation: multilingual matters

– M.J. Adler & C. v. Doren, How to read a book

Arabisch

– The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic

– Leerwoordenboek Arabisch – Nederlands / Nederlands – Arabisch van Bulaaq

– Al-Mawrid Arabic – English

– Mu’jam Lughat al-Fuqaha

– De grootste lexicale bron voor het Arabisch online: http://lisaan.net/

Tools

Voor citeren the Chicago Manual of Style: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Leave a comment

Filed under Uncategorized

The different types of fiqh

The word fiqh linguistically (lughatan) means deep understanding (fahm al-daqiq). Technically (istalahan) it means knowledge of the practical legislative rulings derived from their detailed evidences.

Its types

The scholars divide fiqh into seven types and they are:

 1. al-‘ibadat (worship), those rulings connected to worshipping Allaah such as prayer and fasting
 2. al-ahwal al-shakhsiyyah (personal affairs) such as the rulings connected to the family, marriage and divorce
 3. al-mu’amalat (dealings), those rulings that define and arrange relationships between people such as trade, contracts and so on.
 4. al-ahkam al-sultaniyyah (rulership and governance), those rulings that arrange and organize the relationship between the ruler and the ruled.
 5. al-‘uqubat (punishments), the rulings pertaining to prescribed punishments, retribution and reprimand, chastisement.
 6. al-huquq al-duwaliyyah (state rights), rules that define the relationship between an Islamic state with other states
 7. al-adab (manners), rulings pertaining to manners, character, etiquette.

There are other ways to divide fiqh into types.

Source: “Simple, Summarized Fiqh Principles” by Imad Ali Jumu’ah

Leave a comment

Filed under Books / library, Fiqh, Uncategorized

Lessen uit de Kalimah / Shahadah

Er zijn vele lessen uit de kalimah / shahadah te halen. Hieronder wat enkele geleerden gezegd hebben.

Qadi ‘Iyyad haalt 40 geloofspunten uit de kalimah in zijn tekst Qawa’id.

Aan de hand van de tekst al-Murshid al-Mu’in van Imam Ibn ‘Ashir kunnen we 66 geloofspunten  uit de kalimah halen. Shaykh Muhammad b. al-Habib duidt hierop in zijn gedicht ‘Aqa’id at-Tawhid.

Shaykh Hafiz al-Hakami (in 200 vragen en antwoorden over het islamitische geloof) spreekt over de 7 eisen van La ilaha illa Allah, dit zijn de sleutels tot het begrijpen van het eerste deel van de shahadah:

1. al-‘ilm: kennis

2. al-yaqin: zekerheid van het hart

3. al-inqiyad: volgen van La ilaha illa Allah innerlijk en uiterlijk

4. al-qubul: acceptatie van La ilaha illa Allah

5. al-ikhlas: zuivere intentie

6. al-sidq: oprechtheid

7. al-mahabbah: liefde

Uit het tweede deel van de shahadah (Muhammad is de Boodschapper van Allah s.a.w.s.) kunnen we o.a. de volgende 6 punten afleiden volgens al-Hakami:

1. In hem geloven en alles wat hij vertelt over verleden en toekomst

2. Geloven in alles wat hij halal en haram verklaard

3. Hem gehoorzamen en alles volgen wat hij beveelt s.a.w.s.

4. Wegblijven van alles wat hij verlaten en verboden heeft

5. Zijn shari’ah volgen en vasthouden aan zijn soennah, openbaar en in het verborgene

6. Acceptatie van, tevredenheid met en volledige onderwerping aan zijn oordeel

Shaykh ‘Abdallah Sirajuddin al-Husayni zei in zijn boek Shahadah dat het tweede deel van de shahadah de volgende 5 zaken kunnen worden afgeleid:

1. het definitieve geloof dat Zijn Boodschapperschap algemeen was voor alle prominente wezens

2. het definitieve geloof dat Allah middels hem het Profeetschap en Boodschapperschap heeft afgesloten dus dat er geen Profeet of Boodschapper meer na hem komt

3. het definitieve geloof dat zijn Heilige Wet alle voorafgaande wetten afschaft en dat deze nooit afgeschaft zal worden

4. het definitieve geloof dat hij de beste van alle Profeten en Boodschappers is

5. het definitieve geloof dat Allah specifiek aan hem bepaalde onderscheidende zaken heeft gegeven niet aan een andere Profeet en Boodschapper gegeven

Op sommige punten komen de geleerden overeen maar er zijn zeker meer dan 66 lessen te halen uit de kalimah. De kalimah is een oceaan.

Leave a comment

Filed under 'Aqida, Scholars, Texts

Biografie shaykh Mayyarah

Korte biografie shaykh Mayyarah, de commentator van al-Murshid al-Mu’in

Hij is Abu ‘Abdallah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Maliki al-Fasi ook wel bekend als Mayyarah (gest. 1661/1662). Hij was een jurist (faqih) en theoloog afkomstig uit Fez en één van de meest gerenommeerde geleerden van zijn tijd. Hij is vooral bekend vanwege zijn commentaren op de tekst van zijn belangrijkste leraar Ibn ‘Ashir (moge genade met hen beiden hebben) “al-Murshid al-Mu’in”, met de titels:

Mukhtasar al-Durr al-Thamin wa’l-Mawrid al-Ma’in, bekend als Mayyarah al-Saghir, en

Mayyarah al-Kabir (de langere uitgebreidere versie van het eerstgenoemde commentaar)[1]

Verder schreef hij:

– Een commentaar (sharh) op de Tuhfah al-Hukkam van Ibn ‘Asim, een werk voor qadi’s, met de titel “al-Itqan wa’l-Ihkam fi Sharh Tuhfat al-Ahkam”.

– Een commentaar op de Lamiyyah van al-Zaqqaq (Lamiyyah fi’l-Ahkam), een werk van Maliki fiqh, met de titel “Fath al-‘Alim al-Khalaq bi Sharh Lamiyyah al-Zaqqaq”.

– Een gedicht met de titel Nazm al-La’ali wa’l-Durrar, dit bevat een fahrasah en derhalve biografische informatie over hemzelf.[2]

– Een werk van Maliki fiqh met de titel Zubdat al-Awtab fi Ikhtisar al-Hattab.

– Een werk met de naam Nasihat al-Mughtarrin ter verdediging van moslims van joodse origine zoals hemzelf.[3]

Shaykh Mayyarah werd begraven op de Darb al-Tawil begraafplaats vlakbij de Qarawiyyin moskee in Fez.

Bronnen

https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Mayyara

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9

http://www.almarkaz.ma/Article.aspx?C=5912

http://shamela.ws/index.php/author/625

 

[1] Hier: http://elmalikia.blogspot.nl/2011/03/blog-post_2874.html

[2] Hier: http://malikiaa.blogspot.nl/2010/01/blog-post_2414.html

[3] Zie: https://www.academia.edu/3576083/Nasihat_al-Mugtarrin_of_Muhammad_Mayyara_d.1072_1662_a_collection_of_fatwa-s_on_the_Bildiyyin_of_Fes?auto=download

Leave a comment

Filed under Fiqh, Scholars

Sadl in salat prohibited? Misunderstandings explained

Classical example of misreading and misunderstanding a hadith or taking your (own) understanding directly from the texts of the Sunnah of the Prophet (s.a.w.s.)

In a hadith in the Sunan of imam Tirmidhi we can read the Prophet (s.a.w.s.) prohibited sadl in salat. There you have proof the Malikis who pray with sadl got it all wrong! The Prophet s.a.w.s. clearly said it and the word is there litterally in the hadith (we can imagine someone saying). What clearer proof do you want?  Brother/sister, can you go wrong reading this single hadith! How you might wonder?

1.) There are more ahadith on this subject, reading these will clarify to you what the Prophet (s.a.w.s.) meant exactly. See here: http://sunnah.com/search/?q=%D8%B3%D8%AF%D9%84  Always look at a hadith in perspective of other relevant ahadith on the same subject. Rulings are not established on a single hadith. Making up rulings after reading a hadith is wrong.

2.) Check an Arabic dictionary for the meaning of sadl, like the one of Hans Wehr for example, where we can read the verb sadala (or saddala) refers to letting something hang down, fall down, drop or to lower something. A sidl or a sudl is a veil or a curtain.

Knowing some Arabic is fundamental for understanding what you read.

3.) Sadl is specifically an issue in Maliki fiqh and thus the word also has a fiqhi or technical meaning instead of the linguistical meaning, although they are related. If you are not familiar with this issue you have a lot to learn still.

4.) In the hadith we read in the Sunan of imam Tirmidhi it refers to a prohibition of trailing the garments (like for a example the ‘abbayah or jalabiyyah) in prayer and not to the position of the arms in prayer as is known from Maliki fiqh texts like al-Murshid al-Mu’in. In that text it has been stated explicitly it is mandub (recommended) to let your arms hang down your sides in prayer. This is called sadl.

5.) Read the hadith with a teacher who will explain it to you or ask a teacher after you have read a hadith about the meaning.

6.) Taking your ‘knowledge’ directly from the sources without a teacher is not the way to learn and study. You will misread and misunderstand the Qur’an and the Sunnah.

To conclude: So to let your garments trail in the prayer (not the ‘imamah though!) is prohibited but not to let your arms hang down in the prayer.

Leave a comment

Filed under Fiqh, Hadith, Uncategorized

10 beroemde Marokkaanse geleerden die iedere moslim behoort te kennen

Dit is mijn persoonlijke lijst van 10 bekende en invloedrijke Marokkaanse ‘ulama en awliya waarvan ik vind dat iedere moslim -en zeer zeker iedere Marokkaanse moslim (ongeacht of hij/zij al dan niet in Marokko woont)- deze behoort te kennen.

Ik heb deze lijst samengesteld kort gezegd met o.a. de intentie om bij te dragen aan het oplossen van de huidige crises waarin veel geloofsgenoten verkeren, welke o.a. crises van identiteit en kennis zijn. Door (m.n. Marokkaanse) moslims weer trots te maken op hun erfgoed door hen o.a. bekend te maken met geleerden van eigen bodem kan hun gevoel van eigenwaarde toenemen waardoor hun identiteit sterker wordt insha’Allah.

Ik wil moslims hiermee aanzetten tot onderzoek naar de biografieën van deze geleerden.

Hier volgen hun namen in willekeurige volgorde:

1. Shaykh Ahmad Zarruq

2. Qadi ‘Iyad

3. Imam Muhammad al-Jazuli

4. Shaykh ul-Islam Muhammad b. Ja’far al-Kittani

5. Qadi Abu Bakr Ibn al-‘Arabi

6. Shaykh Ahmad Ibn ‘Ajiba

7. ‘Abd al-Wahid Ibn ‘Ashir

8. Shaykh ‘Abd al-Salam Ibn Mashish

9. Shaykh Ahmad Tijani

10. Shaykh Abu’l-Hasan al-Shadhili

Dit is slechts een greep uit de vele geleerden en awliya die de Marokkaanse geschiedenis rijk is. Wellicht dat een ander met 10 andere namen komt aanzetten. Moge dit van nut zijn insha’Allah!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under Famous persons, Scholars, Uncategorized