Shaykh Muhammad al-Amin al-Ithiopi

One of the hidden gems of this ummah is the very learned Ethiopian shaykh Muhammad al-Amin b. ‘Abdullah b. Yusuf b. Hassan al-Urumi al-‘Alawi (b. 1348 AH) hafizahullah. I recently obtained one of his wonderful books with the title: “al-Thamarat al-Janniyyah min Qitaf Matn al-Bayquniyyah” (The available Fruits from the Harvest of the Bayquniyyah Text). This is a short commentary (sharh) on the primer in mustalah al-hadith “al-Bayquniyyah” (158 pages) published by Dar al-Minhaj & Dar Tawq al-Najah). The shaykh resides in Mekka and is a teacher in Dar al-Hadith al-Khayriyyah during the day and at night in the Haram al-Sharif. He wrote 59 books in many sciences with a tafsir of 33 vols. which contain 7-9 separate sciences, which is his masterpiece. His sharh of the Bayquniyyah is special in the way that after the explanation of each verse he breaks it down in ‘irab. He also has Q&A on each subject and he adds benefits here and there. The book is easy to read and fit for beginners. And after his biography he grants every owner of his book a special gift: an ijazah ‘ammah in everything he relates in all the sciences and in all of his works. May Allah reward the shaykh and grant us the possibility to meet him.

More biographical info about him: http://shamela.ws/index.php/author/2742

The previous version of his nice work on mustalah al-hadith can be downloaded here:

http://ia600802.us.archive.org/7/items/rdsa58/rdsa58.pdf

His tafsir can be downloaded here:

https://archive.org/details/Tafsir_Hadaigh_Rouh

Advertisements

Leave a comment

Filed under Contemporary students of knowledge and scholars, Scholars, Uncategorized

Search for a hadith online

There are several websites to do this, this is one of the best in my humble opinion:

http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=261

It also has the explanations / shurooh which is something many other sites don’t have.

Leave a comment

Filed under Hadith, Uncategorized

Shaykh Muhammad b. Adam al-Ithiyubi

One of the great, but lesser known, Salafi ‘ulama of these times is shaykh Muhammad b. Adam al-Ithiyubi, originally from Ethiopia hafizahullah. A great scholar in hadith, language and usul al-fiqh. He wrote many important books especially in the sciences of hadith.

His bio in English here: https://qaryah.files.wordpress.com/2008/09/bio_ithyoobee_en1.pdf

In Arabic from Maktaba al-Shamila:  http://shamela.ws/index.php/author/445

His commentary on the muqaddima of Sahih Muslim has been translated to English:

https://www.amazon.com/Benefits-Introduction-Muslim-Muhammad-Al-Ithyubi/dp/1467583561

His advice on seeking knowledge: https://www.youtube.com/watch?v=RJICv9LmwC4

Leave a comment

Filed under Scholars, Uncategorized

Biografie shaykh Muh. b. Sulayman al-Kurdi

Lees hier: sleman-kurdi

Leave a comment

Filed under Famous persons, Scholars, Uncategorized

Tips voor vertalen en schrijven

Bij deze een overzicht van enkele tools (niet uitputtend!) die relevant zijn voor vertalen en schrijven, bestaande uit:

 • websites
 • cursussen
 • instituten en docenten
 • boeken
 • tools

Websites

http://www.vertalen.nu

http://www.vertaaltool.nl

http://www.vertalen.nl

http://www.todio.nl

http://www.vandale.nl

http://www.concorde.nl

http://www.welklidwoord.nl

http://www.opentaal.org

http://www.taaladvies.net

http://www.reverso.net

http://www.mijnwoordenboek.nl

De bovenstaande 2 gebruik ik het meest.

http://www.branch-out.eu

http://www.woorden.org

http://www.wikipedia.net

http://www.encyclo.nl

http://beterspellen.nl/website/index.php

http://www.nubeterengels.nl/website/index.php

Meld je bij de bovenstaande 2 gratis aan voor een dagelijkse quiz, per mail te ontvangen, van 4 vragen. Zeer leerzaam!

Cursussen

1. Vertalen

– Diverse cursussen bij LOI

– Vertaaltheorie: http://courses.logos.it/plscourses/linguistic_resources.traduzione_nl?lang=nl

– Vertaalacademie te Maastricht, 4-jarige HBO-studie

2. Schrijven en onderzoek (op universitair/academisch niveau)

– Cursus Academic writing in English van Babel: http://www.babel.nl/language-courses/open-courses/english/academic-writing-english-online/?lang=en&gclid=CLzrq4r8w9ACFZUW0wodt4UGOA

– Cursus Academic writing and research van ASI: http://alsalam.ac.uk/awarm/

Let op: dit is in principe alleen geschikt / nuttig voor mensen die op universitair niveau Engels beheersen en die in de hoedanigheid van student aan een universiteit (of voormalige student of afgestudeerde) onderzoek verrichten middels het schrijven van opstellen en (masters) theses. Anderen kunnen hier desalniettemin ook van profiteren uiteraard.

3. Taalvaardigheden

Zie: https://catalogus.noordhoffuitgevers.nl/shop/SearchDisplay?storeId=11851&catalogId=11751&langId=-34&pageSize=12&beginIndex=0&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&pageView=image&errorViewName=&searchTerm=basisvaardigheden

– Zie: https://onzetaal.nl/

https://www.cambridgeenglishteacher.org/

http://www.coursera.org, cursus Introduction to linguistics

Instituten en docenten

Hieronder een aantal instituten en docenten waarbij ik cursussen gevolgd heb.

Chris Odijk: http://www.chrisodijk.nl/

Eén van de beste (juridische) vertalers in Nederland op het gebied van Eng./Ned. en andersom!

ITV Hogeschool voor tolken en vertalen te Utrecht: https://www.itv-h.nl/

Hier kunnen ook losse modules part-time gedaan worden.

LOI: http://www.loi.nl

Vertaalcursussen op verschillende vakgebieden.

Teamwork: http://www.teamwork-vertaalworkshops.nl/

Boeken

Nederlands

– F. de Raat, Een boek vol taalfouten

– C.P. Odijk, Prisma Vertaalwijzer Engels Nederlands

– boekje Beter Spellen

– Fockema Andreae’s Juridisch woordenboek

– J. Renkema, Schrijfwijzer

– Argumenteren voor juristen, diverse auteurs

Engels

– The Oxford Guide to the English Language

– Morry Sofer, The Translator’s Handbook

– A Guide for Authors, Translators and Copy-Editors by the IIIT

– P. Newmark, A textbook of translation

– Idem, Approaches to translation

– Idem, About translation: multilingual matters

– M.J. Adler & C. v. Doren, How to read a book

Arabisch

– The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic

– Leerwoordenboek Arabisch – Nederlands / Nederlands – Arabisch van Bulaaq

– Al-Mawrid Arabic – English

– Mu’jam Lughat al-Fuqaha

– De grootste lexicale bron voor het Arabisch online: http://lisaan.net/

Tools

Voor citeren the Chicago Manual of Style: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

Leave a comment

Filed under Uncategorized

The different types of fiqh

The word fiqh linguistically (lughatan) means deep understanding (fahm al-daqiq). Technically (istalahan) it means knowledge of the practical legislative rulings derived from their detailed evidences.

Its types

The scholars divide fiqh into seven types and they are:

 1. al-‘ibadat (worship), those rulings connected to worshipping Allaah such as prayer and fasting
 2. al-ahwal al-shakhsiyyah (personal affairs) such as the rulings connected to the family, marriage and divorce
 3. al-mu’amalat (dealings), those rulings that define and arrange relationships between people such as trade, contracts and so on.
 4. al-ahkam al-sultaniyyah (rulership and governance), those rulings that arrange and organize the relationship between the ruler and the ruled.
 5. al-‘uqubat (punishments), the rulings pertaining to prescribed punishments, retribution and reprimand, chastisement.
 6. al-huquq al-duwaliyyah (state rights), rules that define the relationship between an Islamic state with other states
 7. al-adab (manners), rulings pertaining to manners, character, etiquette.

There are other ways to divide fiqh into types.

Source: “Simple, Summarized Fiqh Principles” by Imad Ali Jumu’ah

Leave a comment

Filed under Books / library, Fiqh, Uncategorized

Lessen uit de Kalimah / Shahadah

Er zijn vele lessen uit de kalimah / shahadah te halen. Hieronder wat enkele geleerden gezegd hebben.

Qadi ‘Iyyad haalt 40 geloofspunten uit de kalimah in zijn tekst Qawa’id.

Aan de hand van de tekst al-Murshid al-Mu’in van Imam Ibn ‘Ashir kunnen we 66 geloofspunten  uit de kalimah halen. Shaykh Muhammad b. al-Habib duidt hierop in zijn gedicht ‘Aqa’id at-Tawhid.

Shaykh Hafiz al-Hakami (in 200 vragen en antwoorden over het islamitische geloof) spreekt over de 7 eisen van La ilaha illa Allah, dit zijn de sleutels tot het begrijpen van het eerste deel van de shahadah:

1. al-‘ilm: kennis

2. al-yaqin: zekerheid van het hart

3. al-inqiyad: volgen van La ilaha illa Allah innerlijk en uiterlijk

4. al-qubul: acceptatie van La ilaha illa Allah

5. al-ikhlas: zuivere intentie

6. al-sidq: oprechtheid

7. al-mahabbah: liefde

Uit het tweede deel van de shahadah (Muhammad is de Boodschapper van Allah s.a.w.s.) kunnen we o.a. de volgende 6 punten afleiden volgens al-Hakami:

1. In hem geloven en alles wat hij vertelt over verleden en toekomst

2. Geloven in alles wat hij halal en haram verklaard

3. Hem gehoorzamen en alles volgen wat hij beveelt s.a.w.s.

4. Wegblijven van alles wat hij verlaten en verboden heeft

5. Zijn shari’ah volgen en vasthouden aan zijn soennah, openbaar en in het verborgene

6. Acceptatie van, tevredenheid met en volledige onderwerping aan zijn oordeel

Shaykh ‘Abdallah Sirajuddin al-Husayni zei in zijn boek Shahadah dat het tweede deel van de shahadah de volgende 5 zaken kunnen worden afgeleid:

1. het definitieve geloof dat Zijn Boodschapperschap algemeen was voor alle prominente wezens

2. het definitieve geloof dat Allah middels hem het Profeetschap en Boodschapperschap heeft afgesloten dus dat er geen Profeet of Boodschapper meer na hem komt

3. het definitieve geloof dat zijn Heilige Wet alle voorafgaande wetten afschaft en dat deze nooit afgeschaft zal worden

4. het definitieve geloof dat hij de beste van alle Profeten en Boodschappers is

5. het definitieve geloof dat Allah specifiek aan hem bepaalde onderscheidende zaken heeft gegeven niet aan een andere Profeet en Boodschapper gegeven

Op sommige punten komen de geleerden overeen maar er zijn zeker meer dan 66 lessen te halen uit de kalimah. De kalimah is een oceaan.

Leave a comment

Filed under 'Aqida, Scholars, Texts